יהודי הוא יעודי?

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

כסלו תשע"גהקלטת וידאו