הרב אורי שרקי

בין דת לפילוסופיה

סיוון תשע"דהקלטת וידאו