הרב אורי שרקי

אהבה ושונות בין בני אדם

אדר א' תשע"דהקלטת וידאו