הרב אורי שרקי

קדושים - "ואהבת לרעך כמוך"

שבט תשע"דהקלטת וידאו