הרב אורי שרקי

קדושים - "ואהבת לרעך כמוך"

שבט תשע"דהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)