הרב אורי שרקי

בהר - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

אייר תשע"דהקלטת וידאו