הרב אורי שרקי

אמור - שיחה עם אלעזר שטרום על הפרשה

אייר תשע"דהקלטת וידאו