הרב אורי שרקי

תפילה - פריצת מסך בין אדם לה'

תשרי תשע"דהקלטת וידאו