יהדות לעומת ערכים מערביים

דיון בין הרב אורי שרקי וד"ר תומר פרסיקו

תשרי תשע"ההקלטת וידאו