ראיון עם הרב שרקי בתכנית של אלעזר שטרום

שבט תשע"בהקלטת וידאו