הרב אורי שרקי

מ"ז לעומר - הוד שבמלכות

סיוון תשע"בהקלטת וידאו