הרב אורי שרקי

י"ז לעומר - תפארת שבתפארת

אייר תשע"בהקלטת וידאו