הרב אורי שרקי

מ"א לעומר - יסוד שביסוד

ניסן תשע"בהקלטת וידאו