הרב אורי שרקי

י"ב לעומר - הוד שבגבורה

ניסן תשע"בהקלטת וידאו