הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - חטא אדם הראשון

אייר תשע"בהקלטת וידאו