הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - נקודות למחשבה

אלול תשע"בהקלטת וידאו