הרב אורי שרקי

תהילים - שיתוף פעולה בין האדם לה' (פרק קל"ח)

שבט תשע"זהקלטת וידאו