בין הודי ליהודי - על גל החיפוש הרוחני

דיון בין הרב אורי שרקי וד"ר תומר פרסיקו

מרחשוון תשע"ההקלטת וידאו