דיון בין הרב אורי שרקי ואורן ליבוביץ', יו"ר מפלגת "עלה ירוק"

"ראש יהודי", מוצאי כ"ד בשבט תשע"זהקלטת וידאו