שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 61 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - אימות אמונת ההתגלות, י' בתמוז תש"ע, 54 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ג', כ' באייר תשע"א, 5 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).