הרב אורי שרקי

מושג הקדושה במשנתו של הרב אשכנזי (מניטו)

מרחשוון תשע"ז



הקלטת וידאו