הרב אורי שרקי

תהילים - נסיון העמים להשמיד את ישראל (פרק פ"ג)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו