הרב אורי שרקי

תהילים - דין ורחמים בקריעת ים סוף (פרק ע"ז)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)