הנחש ועונשו

ד', י"א בחשון, ו' בתמוז, כ"ח באב תשס"ז

שאלה 1:

לפי הפירוש שהנחש מפרשת בראשית הינו "אדם טבעי", Homo Sapiens, מהי המשמאות של העונש שגזר עליו הקב"ה: "על גחונך תלך ועפר תאכל... ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"?

תשובה 1:

הנחש אינו האדם הטבעי, כי אם השכל הטבעי בתוך האדם. הוא הולך על גחונו כי הוא ארצי, ואוכל עפר כי הוא אחוז בחושים, כהודאתו של קאנט.שאלה 2:

אבל נדמה לי שהרב עצמו פירש בשיעוריו יותר מפעם אחת שהנחש זה "אדם טבעי", "החיה המשוכללת ביותר" - הרי השכל זה לא חיה?!

תשובה 2:

השכל הטבעי זה חיה, כי אין הוא נבדל מן הטבע אלא הוא שכלול של הטבע. האדם כולו בתור נושא בקרבו את השכל הטבעי, נקרא נחש.שאלה 3:

מה הפירוש של המשך הפסוקים: "ואיבה אשית בינך לבין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך וכו'. למה בדיוק התכוון הרב בהזכירו את קאנט?

תשובה 3:

קיים מאבק בין הראציונליות הטבעית (הנחש) לבין הרגש (האשה).שאלה 4:

מה פירוש קללה זאת, שהרי נחש לא אוכל עפר??? וכולנו יודעים שנחשים בולעים בעלי חיים כמזונם הבלעדי? (מהפסוק משמע לאכול ממש, כמו שנתקלל אדם הראשון בזעת אפך תאכל לחם...)

תשובה 4:

הכוונה שהוא יהיה שפל ודבוק לטבע. הנחש הוא השכל הטבעי. הוא קצוץ רגלים, כי אין בידו להתרומם אל הגובה של השכל הטרנצנדנטי.שאלה 5:

הרב הזכיר בשיעורו לספר הכוזרי שהנחש המוזכר בתורה הינו אדם בלתי מוסרי. אם כן יש לי כמה קושיות:

1. האדם נלקח לגן עדן שהוא כידוע מקום רוחני, אם כן מה עושה שם האדם הבלתי מוסרי שאין לו נשמה [בעצם מהו מבחינת הכח המניע אותו]?

2. לאור האמור לעיל הנחש אמר לחווה לגעת בעץ ולאחר מכן היא אכלה והוא התקלל, מה הקשר על גחונך תלך ועפר תאכל אם זה אדם?

תשובה 5:

לא מוסרי אין פירושו רע. הכוונה שהוא השורש הרוחני של השכל הטבעי, ששאלת המוסר אינה נוגעת לו.

השכל הטבעי הולך על גחונו כי הוא דבוק בארציות, מפותל והורג.