הנחש ועונשו

ד', י"א בחשון, ו' בתמוז, כ"ח באב תשס"ז

שאלה 1:

לפי הפירוש שהנחש מפרשת בראשית הינו "אדם טבעי", Homo Sapiens, מהי המשמאות של העונש שגזר עליו הקב"ה: "על גחונך תלך ועפר תאכל... ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב"?

תשובה 1:

הנחש אינו האדם הטבעי, כי אם השכל הטבעי בתוך האדם. הוא הולך על גחונו כי הוא ארצי, ואוכל עפר כי הוא אחוז בחושים, כהודאתו של קאנט.שאלה 2:

אבל נדמה לי שהרב עצמו פירש בשיעוריו יותר מפעם אחת שהנחש זה "אדם טבעי", "החיה המשוכללת ביותר" - הרי השכל זה לא חיה?!

תשובה 2:

השכל הטבעי זה חיה, כי אין הוא נבדל מן הטבע אלא הוא שכלול של הטבע. האדם כולו בתור נושא בקרבו את השכל הטבעי, נקרא נחש.שאלה 3:

מה הפירוש של המשך הפסוקים: "ואיבה אשית בינך לבין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך וכו'. למה בדיוק התכוון הרב בהזכירו את קאנט?

תשובה 3:

קיים מאבק בין הראציונליות הטבעית (הנחש) לבין הרגש (האשה).שאלה 4:

מה פירוש קללה זאת, שהרי נחש לא אוכל עפר??? וכולנו יודעים שנחשים בולעים בעלי חיים כמזונם הבלעדי? (מהפסוק משמע לאכול ממש, כמו שנתקלל אדם הראשון בזעת אפך תאכל לחם...)

תשובה 4:

הכוונה שהוא יהיה שפל ודבוק לטבע. הנחש הוא השכל הטבעי. הוא קצוץ רגלים, כי אין בידו להתרומם אל הגובה של השכל הטרנצנדנטי.שאלה 5:

הרב הזכיר בשיעורו לספר הכוזרי שהנחש המוזכר בתורה הינו אדם בלתי מוסרי. אם כן יש לי כמה קושיות:

1. האדם נלקח לגן עדן שהוא כידוע מקום רוחני, אם כן מה עושה שם האדם הבלתי מוסרי שאין לו נשמה [בעצם מהו מבחינת הכח המניע אותו]?

2. לאור האמור לעיל הנחש אמר לחווה לגעת בעץ ולאחר מכן היא אכלה והוא התקלל, מה הקשר על גחונך תלך ועפר תאכל אם זה אדם?

תשובה 5:

לא מוסרי אין פירושו רע. הכוונה שהוא השורש הרוחני של השכל הטבעי, ששאלת המוסר אינה נוגעת לו.

השכל הטבעי הולך על גחונו כי הוא דבוק בארציות, מפותל והורג.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)