הרב אורי שרקי

היום השביעי של בריאת העולם ויעודו - מפגש בין אדם לבין האלוהים

מרחשוון תשע"ז



הקלטת וידאו (עם כתוביות ברוסית)