הרב אורי שרקי

משיחיות רוחנית ופוליטית

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו (עם כתוביות ברוסית)