הרב אורי שרקי

תהילים - באיזה עולם אתה בוחר לחיות? (פרק ל"ו)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו