הרב אורי שרקי

היעוד האוניברסלי של עם ישראל

תל אביב, תשרי תשע"זהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)