למה גויים לא מצווים לשמור שבת?

א' דראש חודש חשון תשס"ז

שאלה:

לכאורה הידיעה על בריאת העולם ע"י רבש"ע והשביתה ביום השביעי כזכר לשביתת הקב"ה ביום השביעי הם אידאלים השייכים גם לגויים. א"כ למה אין השבת חלק מ-7 מצוות בני נח, ויותר מכך, אפילו גוי ששבת חייב מיתה?

תשובה:

השבת מייצגת את העולם העתידי המושלם. כל עוד לא הגענו לשם צריך לעבוד כדי להשלים את העולם, בבחינת ששת ימים, של אלף שנה כל אחד, תעבוד. לכן אסור לאומות לשבות. כלל ישראל בהוייתו הקולקטיבית כבר שייך לעתיד, ועל כן שובת בתור בשורה לעולם.