ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ו. להוריד את השיעור להאזנה, 28 דקות (MP3, 10MB).