נשות הכותל: קידמה או קללה?

שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר

תשע"והקלטת וידאו