הרב אורי שרקי

שמות - טכניון, סדרת תשנ"ט - תש"סקבצי MP3:


שיעור 1, הקדמה לספר שמות. 12 דקות. 4MB. כ"ח באדר תשנ"ט.
שיעור 2, פרשת שמות, א'-כ"ב. 33 דקות. 12MB. כ"ז בניסן תשנ"ט.
שיעור 3, פרשת שמות, ב'-י'. 29 דקות. 10MB. י"א באייר תשנ"ט.
שיעור 4, פרשת שמות, ב'-י'. 38 דקות. 14MB. י"ח באייר תשנ"ט.
שיעור 5, פרשת שמות, ג'-א'. 49 דקות. 17MB. כ"ה באייר תשנ"ט.
שיעור 6, פרשת שמות, ג'-ט"ז. 49 דקות. 17MB. ג' בסיון תשנ"ט.
שיעור 7, פרשת שמות, ד'-כ"א. 36 דקות. 13MB. י' בסיון תשנ"ט.
שיעור 8, פרשת וארא, ו'-א'. 42 דקות. 15MB. י"ז בסיון תשנ"ט.
שיעור 9, פרשת וארא, ו'-ו'. 48 דקות. 17MB. כ"ד בסיון תשנ"ט.
שיעור 10, פרשת וארא, ז'-ח'. 24 דקות. 9MB.
שיעור 11, פרשת וארא, ז'-י"ט. 34 דקות. 12MB. ט"ו בתמוז תשנ"ט.
שיעור 12, פרשת וארא, ט'-א'. 27 דקות. 10MB. כ"ב בתמוז תשנ"ט.
שיעור 13, פרשת בא, י'-א'. 52 דקות. 18MB. כ"ט בתמוז תשנ"ט.
שיעור 14, פרשת בא, י"א-א'. 56 דקות. 20MB. י"ב באלול תשנ"ט.
שיעור 15, פרשת בא, י"ב-א'. 50 דקות. 18MB. י"ט באלול תשנ"ט.
שיעור 16, פרשת בשלח, י"ג-י"ז. 82 דקות. 29MB. כ"ו באלול תשנ"ט.
שיעור 17, פרשת בשלח, י"ד-כ"א. 58 דקות. 20MB. ד' בתשרי תש"ס.
שיעור 18, פרשת בשלח, ט"ו-א'. 75 דקות. 27MB. י"א בתשרי תש"ס.
שיעור 19, פרשת בשלח, י"ז-א'. 43 דקות. 15MB. כ"ה בתשרי תש"ס.
שיעור 20, פרשת יתרו, י"ח-א'. 30 דקות. 11MB. ט' במרחשון תש"ס.
שיעור 21, פרשת יתרו, י"ט-א'. 50 דקות. 18MB. ט"ז במרחשון תש"ס.
שיעור 22, פרשת יתרו, כ'-א'. 31 דקות. 11MB. כ"ג במרחשון תש"ס.
שיעור 23, פרשת יתרו, כ'-א'. 29 דקות. 10MB. ל' במרחשון תש"ס.
שיעור 24, שבט דן. 22 דקות. 8MB. ז' בכסלו תש"ס.
שיעור 25, פרשת משפטים, כ"א-א'. 40 דקות. 14MB. י"ד בכסלו תש"ס. 
שיעור 26, פרשת משפטים, כ"א-י"ח. 24 דקות. 9MB. כ"א בכסלו תש"ס.
שיעור 27, פרשת משפטים, כ"א-כ"ח. 47 דקות. 17MB. ה' בטבת תש"ס.
שיעור 28, פרשת משפטים, כ"ג-י'. 29 דקות. 10MB. י"ב בטבת תש"ס.
שיעור 29, פרשת משפטים, כ"ד-י"ב. 47 דקות. 17MB. י"ט בטבת תש"ס. איכות הקלטה גרועה בתחילת ההקלטה.
שיעור 30, פרשת משפטים, כ"ד-י"ז. 50 דקות. 18MB. כ"ו בטבת תש"ס.
שיעור 31, פרשת תרומה, כ"ה-ח'. 45 דקות. 16MB. ד' בשבט תש"ס.
שיעור 32, תורת משה ותורת אהרן. 37 דקות. 13MB. י"א בשבט תש"ס.
שיעור 33, פרשת כי תשא, ל"ב-א'. 38 דקות. 14MB.  איכות הקלטה גרועה.
שיעור 34, פרשת כי תשא, ל"ב-א'. 60 דקות. 21MB. ט' באדר א' תש"ס.
שיעור 35, פרשת כי תשא, ל"ב-כ"ו. 46 דקות. 16MB. ט"ז באדר א' תש"ס.
שיעור 36, פרשת כי תשא, ל"ג-א'. 43 דקות. 15MB. כ"ג באדר א' תש"ס. איכות הקלטה גרועה בתחילת ההקלטה.
שיעור 37, פרשת כי תשא, ל"ג-ז'. 39 דקות. 14MB. ל' באדר א' תש"ס.
שיעור 38, פרשת כי תשא, ל"ד-א'. 47 דקות. 17MB. ז' באדר ב' תש"ס.
שיעור 39, פרשת ויקהל, ל"ה-א'. 30 דקות. 11MB. כ"א באדר ב' תש"ס.
שיעור 40, פרשת ויקהל, ל"ה-א'. 25 דקות. 9MB.
שיעור 41, פרשת ויקהל, ל"ה-א'. 36 דקות. 13MB. כ"ז בניסן תש"ס.
שיעור 42, פרשת פקודי, מ'-א'. 28 דקות. 10MB.