הרב אורי שרקי

צפניה - לבחור בין סדום לאברהם (פרק ב')

אייר תשע"ו



הקלטת וידאו