הרב אורי שרקי

צפניה - פוסחים על שתי הסעיפים (פרק א')

אייר תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)