הרב אורי שרקי

נחום - א-ל קנוא ונוקם (פרק א')

אייר תשע"ו



הקלטת וידאו