הרב אורי שרקי

יונה - התנגדות עד הסוף (פרק ד')

אייר תשע"והקלטת וידאו