הרב אורי שרקי

יואל - עליית הדורות (פרק ג')

אייר תשע"והקלטת וידאו