הרב אורי שרקי

יואל - מפגש עם הטבע (פרק א')

אייר תשע"והקלטת וידאו