הרב אורי שרקי

עובדיה - אדום, רומא, ותרבות המערב

אייר תשע"והקלטת וידאו