הרב אורי שרקי

מה יש לעם ישראל להגיד לאומות העולם?

אייר תשע"והקלטת וידאו