דברי הרב אורי שרקי במלאת שנה לרצח בנו, שלום-יוחאי הי"ד

כ"ז בניסן תשע"והקלטת וידאו