הרב אורי שרקי

ישעיהו - שאיפה לתורה גדולה ומחיה (פרק כ"ח)

שבט תשע"והקלטת וידאו