הרב אורי שרקי

ישעיהו - ידיעת ה' מביאה שלום לעולם (פרק ס"ה)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו