הרב אורי שרקי

ישעיהו - ידיעת ה' מביאה שלום לעולם (פרק ס"ה)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)