הרב אורי שרקי

ישעיהו - האמונה בה' מושפעת ממצב עם ישראל (פרק ס"ג)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו