הרב אורי שרקי

ישעיהו - תיקון עולם בשם ה' (פרק נ"ט)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו