הרב אורי שרקי

ישעיהו - גדולת ה' בירידה לפרטים הקטנים (פרק נ"ז)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו