הרב אורי שרקי

ישעיהו - לשאת את סבל האומה (פרק נ"ג)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו