הרב אורי שרקי

ישעיהו - רודפי הצדק הם מבקשי ה' (פרק נ"א)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו