הרב אורי שרקי

ישעיהו - משפט העמים (פרק מ"ג)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו