הרב אורי שרקי

ישעיהו - שיעורי הרב מהאתר 929

תשע"ולצפות בשיעורים:

פרק ט' - הפסדנו את המשיח, 2 דקות.
פרק י"א - צדק וסדר חברתי, 2 דקות.
פרק י"ג - חשבונות ארוכי טווח, 2 דקות.
פרק י"ד - להשתמש בשפה שלהם, 2 דקות.
פרק ט"ו - לבי למואב יזעק?!, 2 דקות.
פרק י"ז - לא לסמוך על זרים, 2 דקות.
פרק י"ט - אפילו מצרים יכירו בה', 3 דקות.
פרק כ"א - "שומר מה מליל" - מתי הגאולה?, 2 דקות.
פרק כ"ב - פוליטיקה ובגידה, 2 דקות.
פרק כ"ג - על קוסמופוליטיות, 2 דקות.
פרק כ"ד - מהתדרדרות מוסרית למפלה מדינית, 2 דקות.
פרק כ"ה - הסרת הלוט, 3 דקות.
פרק כ"ו - שיבת ציון או גאולה עתידית?, 2 דקות.
פרק כ"ז - לויתן נחש ותנין, 2 דקות.
פרק כ"ח - שאיפה לתורה גדולה ומחיה, 2 דקות.
פרק כ"ט - מצוות אנשים מלומדה, 2 דקות.
פרק ל"ב - קדושה בפוליטיקה, 2 דקות.
פרק ל"ג - רווחה כלכלית, לימוד תורה ויראת ה', 2 דקות.
פרק ל"ד - אדום כמייצגת את כלל העמים, 2 דקות.
פרק ל"ז - הגנת ה' על ישראל, 2 דקות.
פרק ל"ח - לא להתערב בחשבונות אלוקיים, 3 דקות.
פרק מ"א - סבלנות! הצמיחה היא תהליך!, 2 דקות.
פרק מ"ג - משפט העמים, 2 דקות.
פרק מ"ז - משמעות שם ה' "קדוש ישראל", 2 דקות.
פרק מ"ט - הקשר בין ה' לישראל לא יישכח לעולם, 2 דקות.
פרק נ"א - רודפי הצדק הם מבקשי ה', 2 דקות.
פרק נ"ג - לשאת את סבל האומה, 2 דקות.
פרק נ"ה - נסתרות דרכי ההשגחה, 2 דקות.
פרק נ"ז - גדולת ה' בירידה לפרטים הקטנים, 1 דק'.
פרק נ"ט - תיקון עולם בשם ה', 2 דקות.
פרק ס"א - ישראל ככהנים לעולם כולו, 2 דקות.
פרק ס"ג - האמונה בה' מושפעת ממצב עם ישראל, 2 דקות.
פרק ס"ה - ידיעת ה' מביאה שלום לעולם, 2 דקות.